Наука и консалтинг

The scientific and practical journal "Administrative Consulting"

Print

The Archive of Issues:

"Administrative consulting"
2017
№1
№2  
№3 
№4 
№5 
№6 
№7 
№8 
№9 
№10 
 
 
2016
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
2015
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
2014
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
2013
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
2012
№1
№2
№3
№4
 
2011
№1
№2
№3
№4
 
2010
№1
№2
№3
№4
 
2009
№1
№2
№3
№4
 
2008
№1
№2
№3
№4
 
2007
№1
№2
№3
 №4
 
2006
№ 1
№2
№3
 №4
 
2005
№ 1 
 
 
 
 

 

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Телефон:
+7 (812) 335 94 94 

e-mail: sziu@sziu.ranepa.ru

Московский кампус РАНХиГС 
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

199178 Россия, г. Санкт-Петербург
Средний пр. В.О., д. 57/43

Телефон: +7 (812) 323 33 11

e-mail: priem@sziu.ranepa.ru
ПРЕСС-СЛУЖБА

Телефон: +7 (812) 335 94 94 (доб. 1283)
 
e-mail: info@sziu.ranepa.ru
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши выпускники управляют страной!